Wettelijke bekendmaking

De volledige inhoud van deze website is eigendom van of wordt gecontroleerd door ITM Sales & Services bvba en wordt beschermd door de universele wetten op auteursrechten. De inhoud mag enkel voor persoonlijk gebruik gedownload worden voor niet-commerciële doeleinden, maar het is niet toegestaan de inhoud te wijzigen of verder te reproduceren. Anderzijds mag de inhoud op geen enkele manier gekopieerd of gebruikt worden.

De eigenaars van deze site zullen elke redelijke inspanning leveren om de inhoud van deze website up-to-date en accuraat te houden, maar doen geen beweringen, garanties of beloftes voor wat betreft de nauwkeurigheid, het actueel zijn of de volledigheid van de aangeboden informatie. De eigenaars van deze site zullen niet aansprakelijk zijn voor schade of onrecht als gevolg van toegang of ontoegankelijkheid tot deze website of als gevolg van uw vertrouwen op eender welke informatie verstrekt op deze website.

Deze website kan links of referenties bevatten naar andere websites, maar de eigenaars van deze website zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere sites, en zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade of onrecht als gevolg van die inhoud. Elke link naar andere sites wordt louter aangeboden voor het gemak van de gebruikers van deze website. De handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen, handelsvoorkomen en producten op deze website mogen niet gereproduceerd worden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaars van deze site, behalve voor het identificeren van de producten of diensten van het bedrijf.

Iedere vorm van persoonlijk identificeerbare informatie in elektronische berichten naar deze website wordt beheerd door het Privacybeleid van deze website. De eigenaars van deze site zijn vrij om alle andere informatie te gebruiken of te kopiëren in soortgelijke berichten, inclusief ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of know-how daarin omvat, voor welk doeleinde ook. Dergelijke doeleinden mogen bekendmakingen omvatten naar derden toe, en/of de ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten.

De afzender van gelijk welke bericht naar deze website of anderzijds naar de eigenaars van deze site is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie erin met inbegrip van de waarheid en nauwkeurigheid.

 johnston jurop itm