Privacybeleid

Welkom
Deze site is eigendom van ITM Sales & Services bvba. Dit privacybeleid is bedoeld om u op de hoogte te brengen van onze methodes met betrekking tot het verzamelen, het gebruik en de bekendmaking van informatie die u via deze site kunt verstrekken. Gelieve zeker het volledige privacybeleid na te lezen voor u informatie op deze site gebruikt of verstrekt. Deze site is bedoeld voor gebruik door EU-onderdanen.

Uw toestemming
Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Wanneer u informatie aanbiedt via deze site, stemt u in met het verzamelen, het gebruik en de bekendmaking van deze informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Ter beschikking gestelde informatie
Zoals vele websites verzamelt deze website op een actieve manier informatie van zijn bezoekers door zowel specifieke vragen te stellen als door u toe te laten direct met ons te communiceren via e-mail en/of feedback-formulieren. Sommige informatie die u verstrekt kan persoonlijk identificeerbare informatie zijn (t.t.z. informatie die enkel met u te identificeren is, zoals uw volledige naam en e-mailadres). Sommige delen van deze site zullen persoonlijk identificeerbare informatie van u vragen zodat u voordeel kan halen uit gespecialiseerde mogelijkheden (zoals intekening op een nieuwsbrief, tips/advies, orderverwerking) of om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals sweepstakes of andere promoties). U zal informatie krijgen over welke informatie gevraagd wordt en welke informatie optioneel is.

Passieve informatieverzameling
Bij het navigeren door een website kan bepaalde anonieme informatie op een passieve manier verzameld worden (t.t.z. informatie verzameld zonder dat u die actief hebt aangeboden), door gebruik te maken van verschillende technologieën, zoals cookies, internetlabels of web beacons, en door het verzamelen van navigatiegegevens (logboeken, server logs, clickstream). Uw internetbrowser brengt automatisch sommige van die anonieme informatie over, zoals de URL van de website waar u net vandaan komt en het Internet Protocol (IP) adres en de versie van de browser die u computer momenteel gebruikt. Deze site kan ook anonieme informatie verzamelen van uw computer via cookies en internetlabels of web beacons. U kan uw browser zo instellen dat deze u verwittigt wanneer een cookie wordt verzonden of dat deze alle cookies weigert, maar bepaalde functies van deze site zullen misschien niet werken zonder cookies. Deze site kan dergelijke passief verzamelde informatie gebruiken en combineren om betere diensten te leveren aan de bezoekers van de site, de site aanpassen aan uw voorkeuren, statistieken en trends verzamelen en analyseren, en anderzijds de site beheren en verbeteren voor uw gebruik. Dergelijke informatie wordt niet gecombineerd met persoonlijk identificeerbare informatie die elders op de site werd verzameld, behalve wanneer u daar toestemming voor hebt gegegeven.

Gebruik en bekendmaking van informatie
Behalve indien anders aangegeven, kunnen we informatie verzameld via deze site gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan te passen aan uw voorkeuren, om informatie aan u over te brengen (indien u daarom hebt gevraagd), voor marketing- en onderzoeksdoeleinden, en voor elk ander specifiek doeleinde. Bovendien kunnen wij volledig gebruik maken van alle niet persoonlijk identificeerbare informatie verkregen via deze site. Indien u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan deze site, kunnen wij dergelijke informatie combineren met andere actief verkregen informatie behalve indien anders gespecifieerd bij het verzamelpunt. Wij zullen persoonlijk identificeerbare informatie die u via deze site verstrekt niet kenbaar maken aan derden.

Toegang, correctie en weglating
Om persoonlijk identificeerbare informatie die u via deze site verstrekt nauwkeurig, actueel en volledig te houden, vragen wij u om contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven. We zullen de nodige stappen ondernemen om dergelijke informatie in ons bezit bij te werken of te verbeteren, of om uw informatie uit onze database te verwijderen.

Veiligheid
Deze site neemt de gepaste maatregelen om persoonlijk identificeerbare informatie zoals u die aan onze site verstrekt te beschermen en om dergelijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Wees u ervan bewust dat geen enkele internettransmissie ooit volledig veilig en vrij van fouten is. In het bijzonder kan e-mail verzonden naar en van deze site niet veilig zijn en daarom moet u er speciaal op letten welke informatie u ons via e-mail doorstuurt. Bovendien, wanneer u paswoorden, identificatienummers, of andere speciale toegangsfuncties op deze site gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om deze te beveiligen.

Links naar andere websites
Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites waarvoor dit Privacybeleid niet van toepassing is. We bevelen u aan het Privacybeleid na te lezen van elke website die u bezoekt. Andere voorwaarden Uw gebruik van deze site is onderworpen aan onze Wettelijke bekendmaking.

Hoe contacteert u ons
Indien u vragen, opmerkingen of bedenkingen heeft bij dit Privacybeleid, of de informatiemethodes van deze site, of indien u in de toekomst onze aankondigingen niet meer wenst te ontvangen, vragen wij u om ons te contacteren op de volgende manier: Per post: ITM Sales & Services bvba, Baan naar Bree 137, 3990 Peer, België per e-mail: info@itmsales.be

Wijzigingen aan dit Privacybeleid
Indien dit Privacybeleid wijzigt, zal het gewijzigde beleid bekendgemaakt worden op deze site. Gelieve regelmatig opnieuw te controleren, en in ieder geval voor u ook maar enige persoonlijk identificeerbare informatie doorgeeft.

 johnston jurop itm